Szkolenia

SimBart oferuje intensywne szkolenia praktyczne w zakresie postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia osób dorosłych. Prowadzimy symulacje oddzielnie w warunkach przedszpitalnych dla zagorzałych wielbicieli ZRM-ów oraz warunkach SOR dla tych z krwi i kości “sorowych”. Scenariusze to często wierne kopie   rzeczywistych zdarzeń. We wszystkich symulacjach wykorzystujemy symulator defibrylatora ALSi co daje Ci niespotykaną do tej pory możliwość prowadzenia czynności na prawdziwym pacjencie w czasie rzeczywistym z adekwatnymi do założeń scenariusza parametrami życiowymi. Wszelkie pozostałe zaawansowane procedury inwazyjne wykonujemy na symulatorze pacjenta. Przykładamy ogromną wagę do realizmu scenariuszy, w których staramy się odzwierciedlić realne warunki działań od rekwizytów, efektów wizualno-dźwiękowych po dym, deszcz, mgłę, śnieg itp.

Jednorazowo możemy przyjąć na szkolenie max. 6 osób, które działają w zespołach trzyosobowych. Każdy zespół wykonuje 5 różnych symulacji zarówno urazowych jak i nieurazowych.  Głównym celem naszych szkoleń jest doskonalenie umiejętności praktycznych jak i pogłębianie umiejętności kierowania zespołem, komunikacji oraz współpracy w zespole. Po każdym zdarzeniu symulowanym prowadzony jest debriefing podczas, którego staramy się aby uczestnicy samodzielnie identyfikowali mocne jak i słabe strony swoich działań.

Za udział w seminarium przysługuje 13 pkt edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

.

Przykładowy harmonogram

1. Powitanie uczestników, zapoznanie z celem kursu symulacji medycznej. 09.00 – 09.15

2. Zapoznanie z topografią, sprzętem i możliwościami symulacji i symulatora. 09.15 – 10.15

3. Algorytmy postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 10.15 – 10.30

4. Przerwa kawowa. 10.30 – 10.45

4. Symulacja nr 1 wraz z debriefingiem. 10.45 – 11.15

5. Symulacja nr 2 wraz z debriefingiem. 11.15 – 11.45

6. Symulacja nr 3 wraz z debriefingiem. 11.45 – 12.15

7. Symulacja nr 4 wraz z debriefingiem. 12.15 – 12.45

8. Przerwa obiadowo-kawowa. 12.45 – 13.30

9. Symulacja nr 5 wraz z debriefingiem. 13.30 – 14.00

10. Symulacja nr 6 wraz z debriefingiem. 14.00 – 14.30

11. Symulacja nr 7 wraz z debriefingiem 14.30 – 15.00

12. Symulacja nr 8 wraz z debriefingiem. 15.00 – 15.30

12. Symulacja nr 9 wraz z debriefingiem. 15.30 – 16.00

13. Symulacja nr 10 wraz z debriefingiem. 16.00 – 16.30

14. Podsumowanie i omówienie kursu. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa. 16.30 – 17.00