SimBart s.c. Wojciech Stefaniak, Łukasz Rozbicki

SimBart to pomysł na szkolenia dla specjalistów medycyny ratunkowej. Powstał on w trakcie luźnych rozmów miedzy kolejnymi wyjazdami w ZRM-ach lub w nielicznych wolnych chwilach w SOR i w dużej mierze jest odpowiedzią na szkolenia jakich sami poszukiwaliśmy. Niestety dostęp do form szkoleniowych wykorzystujących symulacje medyczne dla już pracujących w systemie jest ograniczony lub prawie niemożliwy. Dlatego też od początku poszukiwaliśmy rozwiązań, które sprawią, że symulacje medyczne mogą być bardziej dostępne. Sami też zbieramy doświadczenia w tym kierunku odwiedzając coraz to kolejne seminaria, szkolenia czy też kursy instruktorskie.

Od pomysłu do jego realizacji upłynął ponad rok i tak 24.09.2018 po raz pierwszy przeprowadziliśmy seminarium w siedzibie SimBart przy ulicy Mazurskiej 7 w Bartoszycach.

Od samego początku motorem napędowym i założycielem spółki jest Wojtek Stefaniak,  Koordynator SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, lekarz ratunkowy z krwi i kości, instruktor ALS ERC a w wolnych chwilach informatyk, elektryk, aktor i długo by wymieniać. Drugi pomysłodawca i współzałożyciel to Łukasz Rozbicki, koordynator ratowników medycznych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, początkujący instruktor ALS ERC, podobno optymista.

Pomysł przerodził się w całkiem zróżnicowany zespół do którego dołączyli kolejni instruktorzy, ratownicy medyczni: Daniel Rożko z wojskowym doświadczeniem, instruktor ALS ERC, Ariel Stysiak z doświadczeniem policyjnym, również instruktor ALS ERC,niestrudzony pozorant, zawodowo ratownik medyczny Przemek Bujwid a także konstruktor, technik symulacji czyli Artur Jankowski człowiek “złota rączka”.

SimBart to ciągłe poszukiwania nowych pomysłów, form szkoleniowych, ciągła praca u podstaw, Dlatego też planujemy rozszerzenie możliwości o kurs doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych z wykorzystaniem symulacji medycznych czy też certyfikację ośrodka szkoleniowego ERC.