Przed rozpoczęciem przygody szkoleniowej z SimBart zapraszamy, niezależnie od rodzaju kursu jaki Państwo wybierzecie do udziału w platformie e-learningowej, dzięki której:

  1. zapoznacie się Państwo z możliwościami sali symulacji 
  2. wypełnicie Państwo pre-test wymagany przez kurs ALS jak i kurs symulacji
  3. poznamy się dzięki anonimowej ankiecie o Państwa doświadczeniu zawodowym, miejscu pracy….
  4. będziecie Państwo mieli dostęp do certyfikatu ukończenia symulacji medycznych.

ALS PROVIDER COURSE

Dwudniowy kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji kierowany do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Zespoły Ratownictwa Medycznego. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne. Celem kursu jest wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia. Zajęcia prowadzą instruktorzy certyfikowani przez Europejska Radę Resuscytacji w małych grupach max 6 uczestników na 2 instruktorów pod merytorycznym nadzorem dyrektora kursu ALS. Zajęcia prowadzone są głównie w formie praktycznych ćwiczeń na zaawansowanych fantomach. Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu uczestnik otrzymuje podręcznik z treściami przekazywanymi w trakcie kursu w celu zapoznania się z tematyką. Kursanci w trakcie zajęć poddawani są ciągłej ocenie. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia jak i również predyspozycje do otrzymania tytułu potencjalnego instruktora. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu.

SYMULACJE MEDYCZNE

Jednodniowy kurs praktyczny kierowany do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Zespoły Ratownictwa Medycznego. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne. Celem kursu jest wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych i urazowych w opiece przedszpitalnej lub szpitalnej oraz przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia oraz urazach ciała u osób dorosłych. Kurs kładzie głównie nacisk na umiejętność rozpoznawania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia w zdarzeniach urazowych jak i internistycznych oraz umiejętność podejmowania kluczowych decyzji w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Kurs prowadzą instruktorzy Centrum Symulacji Medycznej SimBart w oparciu o wytyczne i rekomendacje międzynarodowych towarzystw medycznych ERC, AHA, ITLS, PHTLS, ETC, TC3. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, ćwiczenia symulacyjne, debriefing po każdym scenariuszu. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia (90% czasu szkolenia) w małych grupach trzy osobowych na 2 instruktorów. Symulacje wykorzystują manekiny przystosowane do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych oraz procedur inwazyjnych o wysokiej wierności oraz tzw. „pacjenta standaryzowanego”. Grupa ćwicząca w trakcie symulacji nie ma bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Ćwiczenie wykonuje samodzielnie z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w sali symulacji Uczestnicy poddawani są ciągłej ocenie podczas symulowanych scenariuszy.Każdorazowo po wykonanym ćwiczeniu, zespół prowadzi debriefing z instruktorem w celu identyfikacji zarówno dobrych jak i złych decyzji oraz jest w stanie ocenić postępy w trakcie szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu, do którego wymagane jest 100% obecności w szkoleniu.

Ratownicy medyczni otrzymują 16 pkt edukacyjnych.

Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminów teoretycznego i praktycznego na okres 3 lat.

Ratownicy Medyczni otrzymują 8 pkt edukacyjnych

Certyfikat uzyskuje się na zakończenie seminarium.

Cena kursu : 1350,00 zł/osoba ( w cenie 2 posiłki)

Cena kursu : 1000,00 zł/osoba ( w cenie 2 posiłki)